Podział majątku wspólnego małżonków może nastąpić na dwa różne sposoby. W pierwszej kolejności podział majątku dorobkowego może nastąpić w wyniku poczynienia wspólnych zgodnych ustaleń stron. Zgodne ustalenia małżonków znajdą odzwierciedlenie w postaci aktu notarialnego. Ten preferowany sposób podziału majątku wspólnego małżonków jest o wiele szybszy i nie prowadzi do poróżnienia samych zainteresowanych. Często jednak brakuje w tym zakresie zgody. Wówczas istnieje możliwość dokonania podziału składników majątku dorobkowego między małżonkami w ramach postępowania sądowego. Niniejsze rozwiązanie nie tylko obarczone jest ryzykiem długotrwałego postępowania, ale również prowadzi – w większości przypadków – do pogorszenia wzajemnych relacji między uczestnikami.