Zasadą jest podział majątku zmierzający do podziału na połowę zgromadzonego przez obu małżonków majątku. Są od tego jednak liczne wyjątki. Podstawą do podziału majątku wspólnego małżonków w nierównych udziałach jest wykazanie w pierwszej kolejności przyczynienia się każdego z małżonków do powstania majątku dorobkowego, a  w szczególności wykazania wysokości uzyskiwanych zarobków przez czas trwania związku małżeńskiego, darowizn poczynionych na majątek osobisty każdego z nich czy wielkości posagu wniesionego do wspólnego życia.

Nie każdy zatem podział majątku wspólnego już byłych małżonków prowadzi do jego podziału w równych częściach. Warto o tym pomyśleć przed złożeniem stosownego wniosku do właściwego sądu. Sąd może nie tylko zmienić wskazane proporcje, ale też podzielić majątek składnikowo tak, że np. nie będzie możliwe dalsze prowadzenie firmy, którą zarządzał jeden z małżonków, albo dojdzie do sprzedaży nieruchomości skredytowanej, której sprzedaż w określonym czasie wiązać się będzie z bardzo dużą stratą finansową dla obojga małżonków. Trzeba także mieć na względzie, że w ramach podziału sąd zajmie się nie tylko majątkiem pozostającym we wspólności majątkowej małżeńskiej, ale też majątkiem odrębnym, na którego nakłady czyniono w trakcie małżeństwa. Niejednokrotnie są to wartości podobne jak w przypadku zgromadzenia przez małżonków majątku wspólnego w rozumieniu ustawy. Nie możemy zatem spokojnie czekać na podział kiedy nabyliśmy wartościowe składniki majątku jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Powyższe sytuacje powodują, że aby wygrać sprawę trzeba działać aktywnie, mądrze i szybko. Tylko w taki sposób możliwe będzie odpowiednio wczesne zabezpieczenie majątku, które pozwoli na spokojne oczekiwanie wyniku postępowania oraz efektywność postępowania egzekucyjnego. Bywa bowiem i tak, że po skutecznie przeprowadzonym procesie i sprawiedliwym wyroku nie ma już do czego wracać – firma plajtuje, albo przyznany nam składnik majątku nie ma już żadnej wartości, albo nie jest już własnością współmałżonka. Dla skutecznego zabezpieczenia wykorzystujemy różnego rodzaju sposoby faktyczne i procesowe, tak aby interes naszego Klienta nie doznał najmniejszego uszczerbku. Zważywszy na wskazane możliwości niezbędne jest profesjonalne doradztwo prawne, które pomoże wybrać stosowną drogę dochodzenia interesów przez stronę i skutecznego ich egzekwowania. W tych postępowaniach aktywność stron i ich pełnomocników w ramach postępowania dowodowego, w tym wykorzystanie wiedzy i dokumentacji przygotowanej przez specjalistów z różnych dziedzin (w tym biegłych, rzeczoznawców), z którymi od lat współpracujemy, pozwoli na prawidłową weryfikację, wycenę majątku i przygotowanie się do postępowania, w którym podział przebiegnie zgodnie z prawem i Państwa interesem.