Nasza Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

W ramach świadczonych usług proponujemy Państwu nie tylko prowadzenie spraw na etapie sądowym czy egzekucyjnym (w tym postępowaniu zabezpieczającym), ale także bierzemy czynny udział w mediacji mającej na celu skuteczne i szybkie zakończenie sporu zaistniałego między stronami bez uciekania się do czasochłonnego i kosztownego procesu sądowego. Podejmując się prowadzenia sprawy mamy zawsze na względzie dobro i interes Naszego Klienta, a w szczególności satysfakcjonujące Państwa rozwiązanie sprawy. Naszym zadaniem jest więc przede wszystkim dobrze doradzić Państwu w zakresie wyboru właściwej drogi rozwiązania sporu i zatroszczyć się o pozytywny jego wynik. Drogi prowadzące do takiego efektu są zróżnicowane, zależne od konkretnej sytuacji prawnej i faktycznej. W pierwszej kolejności więc w trakcie konsultacji pomagamy ustalić priorytety, obrać strategię i przygotować skuteczny plan działania. W sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w których jakże ważną rolę odgrywa dobro dziecka, próbujemy tak pokierować sprawą, aby takowe zawsze stanowiło wartość nadrzędną.

Wychodząc naprzeciw Państwu oczekiwaniom w ramach spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oferujemy Państwu kompleksową pomoc m.in. w sprawach:

 • o rozwód
 • o separację
 • ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców,
 • ustalenia kontaktów jednego rodzica z dzieckiem,
 • o zaprzeczenie ojcostwa,
 • o ustalenie ojcostwa,
 • o roszczenia alimentacyjne,
 • o podział majątku wspólnego.

Warto wiedzieć, zanim zdecydujesz się na kolejny krok.

Na powództwo o orzeczenie rozwód warto zdecydować się, gdy:
 • między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia,
 • wszystkie więzy łączące małżonków (duchowe, fizyczne i gospodarcze) uległy zerwaniu,
 • dobro wspólnego małoletniego dziecka stron nie przemawia przeciwko udzieleniu rozwodu,
 • nie występuje sprzeczność orzeczenia rozwodu z zasadami współżycia społecznego.
Powództwo o separację będzie zasadne gdy:
 • między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia,
 • więzy łączące małżonków (duchowe, fizyczne i gospodarcze) uległy zerwaniu,
 • orzeczenie separacji nie godzi w dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,
 • brak jest sprzeczności w orzeczeniu separacji, z innych powodów aniżeli dobro wspólnych małoletnich dzieci, z zasadami współżycia społecznego.