Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej należy bezwzględnie skierować do sądu opiekuńczego w przypadku, gdy:
  • istnieje trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej chociażby po stronie jednego z rodziców,
  • dochodzi do nadużywania władzy rodzicielskiej przez chociażby jednego z rodziców,
  • napotykamy na rażące zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich przez rodziców.
Jednakże w przypadku kierowania wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej należy wykazać, iż wykonywana władza rodzicielska zagraża właśnie dobru dziecka.